25.9.07

Ciekawa międzynarodowa propozycja dla młodych dziennikarzy, którzy znają niemiecki

Przeklejam ogłoszenie podesłane mi z Niemiec, z Fundacji Genshagen, którą bardzo dobrze wspominam, bo jesienią 2005 r. miałem dzięki niej możliwość przyjrzenia się z bliska kampanii wyborczej do Bundestagu. I to w samym Berlinie.

Oto treść anonsu:
Wspólny projekt Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacji Genshagen
V Edycja programu dla dziennikarzy

Kultura w Niemczech – mozaiką kultur?
Podróż studyjna dla dziennikarzy z Polski

04 – 11 listopada 2007 r.

Miejsce: Berlin/Brandenburgia, Nadrenia Północna-Westfalia
Uczestnicy: 8-10 młodych i przyszłych dziennikarzy z Polski

Cele:

Tematem tegorocznej podróży polskich dziennikarzy do Niemiec są przede wszystkim zagadnienia kulturowe. Celem projektu jest zaprezentowanie kulturowej mozaiki Niemiec, czyli przybliżenie uczestnikom obrazu współistnienia ludzi różnych kultur, języków i religii. Jak wewnętrznie kształtuje się współżycie pomiędzy ludźmi, którzy przybyli do Niemiec jako „gastarbeiterzy”, późni przesiedleńcy, poszukujący azylu lub jako dobrze wykwalifikowani eksperci, a jak – w porównaniu z niemiecką większością? Na ile udaje się wdrożyć integrację, rozumianą jako proces, zapewniający imigrantom uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym oraz gospodarczym RFN? A może mamy do czynienia z „życiem kultur obok siebie”, o czym wydają się świadczyć debaty społeczne na temat budowy meczetów w dzielnicach czy spory wokół koncepcji wprowadzenia do niemieckich szkół lekcji na temat islamu. Jaką rolę pełni „nowy patriotyzm” Niemców, mocno dyskutowany w ostatnim czasie oraz jakie znaczenie ma pojęcie „kultury przewodniej”, wciąż aktualne w debatach społeczno-politycznych?

Koncepcja projektu przewiduje, iż uczestnicy poprzez wizytę w dwóch przykładowych regionach zapoznają się z tematem kultury w Niemczech. Spotkania i rozmowy z przedstawicielami ministerstw, instytucji kulturalnych oraz społecznie zaangażowanych stowarzyszeń w Berlinie i Brandenburgii oraz Nadrenii Północnej-Westfalii mają służyć zaprezentowaniu różnorodności kultury niemieckiej, której obraz może stać się przedmiotem zainteresowania w późniejszej pracy dziennikarskiej. Ze względu na fakt, iż oba regiony charakteryzują się dużą liczbą obywateli polskiego pochodzenia, obecna sytuacja Polaków w Niemczech będzie jednym z istotniejszych punktów podróży.
Szczegółowych informacji udziela Malwina Pryjda, Polka pracująca w Fundacji Genshagen. Oto jej e-mail: pryjda@stiftung-genshagen.de