4.8.08

Urzędnik pozywa agentów CBA

CBA pod ostrzałem w sprawie wrocławskiego. Kilka dni temu pisałem, że gmina złożyła w sądzie pozew przeciwko CBA. Uważa, że dobre imię miasta zostało narażone przez Biuro.

Hmm, kiedy w piątek niespodziewaną konferencję prasową zwołał Rafał Guzowski – urzędnik wskazywany przez CBA jako winny nieprawidłowości myślałem, że chce podać się do dymisji, ewentualnie zawiesić się w obowiązkach. Och ja naiwny. Otóż dyrektor departamentu inwestycji ogłosił, że złożył do prokuratury zawiadomienie o przestępstwie przeciwko dwóm kontrolerom CBA, którzy analizowali dokumenty. Uważa, że wyciągnęli oni złe wnioski z przeanalizowanych dokumentów i fałszywie nakreślili stan faktyczny na podstawie, którego powstał raport pokontrolny. Przestępstwa jakie mieli popełnić agenci to :

poświadczenie nieprawdy, przekroczenie uprawnień poprzez dokonanie fałszywego ustalenia stanu faktycznego objętego kontrolą.

Nie występuję przeciwko CBA, lecz przeciwko agentom łamiącym prawo i podważającym zaufanie do tej instytucji - tłumaczył Guzowski

Tutaj możecie posłuchać jego argumentów.

CBA szybko wydało lakoniczne oświadczenie:
Biuro oświadcza, że absurdalne zarzuty podnoszone przez wobec funkcjonariuszy CBA przez byłego koordynatora projektu Aquapark stanowią nieudolną próbę obrony urzędnika, wobec którego CBA wystąpiło do Urzędu Miasta Wrocławia o rozważenie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Urzędnik ten został wskazany w Protokole kontroli jako odpowiedzialny za ujawnione przez CBA nieprawidłowości. Protokół kontroli wraz z innymi materiałami i ustaleniami funkcjonariuszy CBA dotyczącymi realizacji projektu "Aquapark" trafiły do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Ciekawe jak się skończy ta próba sił między potężną gmina a instytucją wyspecjalizowaną w walce z korupcją. Niewątpliwie każde korzystne dla miasta rozstrzygnięcie będzie precedensowe i pociągnie za sobą lawinę pozwów i zawiadomień o przestępstwie ...